Elicio en Ideol werken samen in Schotland om floating wind offshore projecten te ontwikkelen

31 oktober 2019

Elicio, een toonaangevende offshore windparkontwikkelaar en -beheerder, en Ideol, een floating offshore windtechnologieleider, hebben besloten hun krachten te bundelen om floating offshore windprojecten in Schotse wateren gezamenlijk te ontwikkelen.

Elicio en Ideol bereiden momenteel een gezamenlijk bod voor op de aanstaande ScotWindaanbesteding die wordt gelanceerd door Crown Estate Scotland.

Elicio is een van de referentiepartners in de offshore windprojecten Norther en Otary in de Belgische Noordzee. Met Norther (370 MW ~ 50% Elicio) en Rentel (309 MW ~ 12,5% Elicio) heeft Elicio momenteel 2 operationele offshore windparken die bijna 250.000 gezinnen jaarlijks van elektriciteit voorzien. Elicio neemt ook deel aan de ontwikkeling van het offshore windpark Seamade (487,2 MW ~ 8,75% Elicio), met als doel om uiterlijk eind 2020 operationeel te zijn.

Ideol heeft een bewezen staat van dienst in het demonstreren van een unieke expertise gekoppelde aan een ongeëvenaarde hoge lokale werkgelegenheidsgraad, met twee floating windturbines die sinds 2018 met succes op twee verschillende continenten (Europa en Azië) werken.
Met dit partnerschap onderstreept Ideol haar ambitie om floating offshore windprojecten echt volwaardig te gaan ontwikkelen. Dankzij haar compacte, marktbepalende Damping Pool®- technologie, met beperkte diepgang, bevestigt Ideol bovendien dat een drijvende fundering, in lokale havens geproduceerd in beton, de enige oplossing is om kosten-efficiëntie, seriële productie en echte lokale ontwikkeling te combineren.

Emile Dumont, bestuurder bij Elicio NV : «Windenergie heeft een aanzienlijk groeipotentieel en vormt de kern van de strategie van Elicio om bij te dragen aan een schonere en kosteneffectieve energiewereld. Naast de unieke kennis en ervaring van Elicio op het gebied van windenergie op zee, zijn we vastbesloten om samen met onze partner Ideol van deze aanbesteding een mijlpaal te maken in de Schotse offshore-windsector. »

“Het samenbrengen van de kennis van Ideol in floating offshore én de ervaring van Elicio in offshore wind biedt een uniek competentie kader die de zekerheid van een succesvolle projectontwikkeling maximaliseert, met focus op het effectief creëren van een Schotse productiecapaciteit, een competitieve eindprijs en een bewezen floating-technologie ”, aldus Paul de la Guérivière, CEO van Ideol.

Elicio is een energieproducent actief in de hernieuwbare energie, en meer in het bijzonder in onshore en offshore wind in Frankrijk, België en internationaal. Elicio neemt al deel aan de Belgische offshore windprojecten Norther, Rentel en SeaMade. Elicio is actief op alle aspecten van duurzame energie door haar projecten met succes in eigen huis te ontwikkelen, te engineeren, te bouwen en te exploiteren. Als jong bedrijf richt Elicio zich op projecten die bijdragen aan een duurzamere wereld, een meer verantwoorde samenleving en een langetermijnvisie voor haar aandeelhouders.

Ideol, gevestigd in La Ciotat (Frankrijk), werd in 2010 opgericht met als doel zowel technisch als economisch haalbare floating funderingsoplossingen voor de offshore windindustrie te ontwikkelen. Ontvanger van tal van innovatie- en ondernemerschapsprijzen, profiteert het bedrijf van de steun van een groot en prestigieus panel van publieke en private investeerders. Het in de branche veranderende en gepatenteerde "Damping Pool" ® -ontwerp is compatibel met alle bestaande offshore windturbines. Het maximaliseren van de lokale inhoud en het optimaliseren van het hele proces van constructie tot installatie, onderhoud en buitenbedrijfstelling zijn vanaf de eerste dag de belangrijkste prioriteiten van het bedrijf. De bijzonder kostenconcurrerende oplossing maakt de ontwikkeling mogelijk van projecten zonder waterdiepte of bodembeperkingen op locaties die profiteren van de best beschikbare windbronnen. Profiterend van de ervaring en knowhow van een volledig geïntegreerd team van 60 experts en ingenieurs afkomstig uit de offshore olie- en gas- en duurzame industrie, heeft het bedrijf twee drijvende windturbines in bedrijf (een in Frankrijk, bij Le Croisic en een in Japan, uit Kitakyushu). Ideol is ook betrokken bij het eerste drijvende offshore windpark van de Franse Middellandse Zee (het EOLMED-project) en verschillende andere drijvende projecten over de hele wereld, waardoor het bedrijf een leider is in deze snelgroeiende en versnellende markt.

Top