Elicio, Total en Ørsted bundelen hun krachten om bod uit te brengen op windmolenpark voor de kust van Duinkerke

18 februari 2019

Parijs, 15 februari 2019 – Elicio, een producent van hernieuwbare energie die werd geselecteerd door de Franse Regelgevende Commissie voor Energie, Total, een mondiale speler in de energiesector, en Ørsted, hernieuwbare energiereus, kondigen de oprichting van een industrieel samenwerkingsverband aan om een gezamenlijk bod te doen op het offshore windmolenpark te Duinkerke, met een stroomcapaciteit tot 600 MW.

Emile Dumont, Voorzitter van Elicio France, verklaart: “Windenergie heeft een aanzienlijk groeipotentieel in Frankrijk en vormt de kern van Elicio’s strategie in haar strijd voor een wereld die draait op schonere en kostenefficiëntere energie. Na de succesvolle preselectie van Elicio voor ronde 3 van de Franse concurrentiegerichte dialoog en dankzij onze unieke expertise en ervaring, verbinden wij ons er samen met onze partners Total en Ørsted toe om ervoor te zorgen dat deze aanbesteding een mijlpaal wordt voor de Franse offshore windenergiesector.

“Total engageert zich voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in Frankrijk en is overtuigd van het potentieel van de Franse offshore windindustrie. Onze erkende expertise in offshore olie en gas, gecombineerd met de expertise van Ørsted, wereldleider in de waardeketen voor offshore windenergie, en van Elicio, een ervaren ontwikkelaar die reeds aan het begin van de aanbesteding werd gekwalificeerd, bieden een goede basis voor het succes van een veilig en competitief project”, verklaart Julien Pouget, Senior Vicevoorzitter Hernieuwbare Energie bij Total. “Dankzij haar jarenlange aanwezigheid in de regio, beschikt Total over een uitstekende kennis van het lokale industriële landschap en zijn sterktes, wat goed van pas kan komen bij de economische ontwikkeling van de regio in het kader van een territoriaal samenwerkingsproject. "

Martin Neubert, Chief Executive Officer van Ørsted Offshore, legt uit: “Offshore windenergie kan een sterke bijdrage leveren aan het behalen van de Franse doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie. Als wereldleider op het vlak van offshore windenergie dragen wij bij tot het samenwerkingsverband met ons ongekend trackrecord wat betreft de ontwikkeling, de bouw en het beheer van offshore windmolenparken. Bovendien bieden de gecombineerde competenties van Ørsted, Total en Elicio de mogelijkheid om het grote Franse potentieel voor de productie van hernieuwbare offshore windenergie ten volle te ontwikkelen.

Over Elicio
Elicio produceert hernieuwbare energie, meer bepaald onshore en offshore windenergie in Frankrijk, België en op internationaal niveau. Het bedrijf neemt reeds deel aan enkele Belgische projecten in het kader van offshore windenergie, namelijk Norther, Rentel en SeaMade. Elicio is actief in alle aspecten van hernieuwbare energie dankzij de succesvolle interne ontwikkeling, organisatie, bouw en beheer van zijn projecten. Als jong bedrijf spitst Elicio zich vooral toe op projecten die bijdragen tot een duurzamere wereld en een verantwoordelijkere samenleving, evenals op een langetermijnvisie voor zijn aandeelhouders.
https://www.elicio.be

Over Total
Total is een belangrijke speler in de energiesector, die brandstoffen, aardgas en koolstofarme elektriciteit produceert en op de markt brengt. Onze 100.000 werknemers  zetten zich in voor de ontwikkeling van betere energie die veiliger, voordeliger, schoner en voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk is. Met onze activiteiten in meer dan 130 landen is het onze ambitie om de grootste speler te worden op het vlak van verantwoorde energie.

Over Ørsted
Ørsted is een wereldleider in offshore windenergie die meer dan één vierde van het wereldwijde geïnstalleerde vermogen beheert. Ørsted ontwikkelt, bouwt en beheert offshore en onshore windmolenparken, bio-energiecentrales en innoverende afvalenergie-oplossingen en biedt slimme energieproducten aan zijn klanten. Ørsted heeft 6000 medewerkers in dienst en is gevestigd in Denemarken. De aandelen van Ørsted noteren op de Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2017 bedroeg de omzet van de groep 59,5 miljard Deense kroon (8,0 miljard EUR).
Het visie van Ørsted is een wereld die volledig op groene energie draait.
https://www.orsted.com

 

 


* * * * *
Contactpersonen van Ørsted
Mediarelaties: Tom Lehn-Christiansen l +45 99 55 60 17 l
tomlc@orsted.dk
Contactpersonen van Elicio
Mediarelaties: Filip Dewulf l +32 59 56 97 00 l Filip.dewulf@elicio.be
Contactpersonen van Total
Mediarelaties: +33 1 47 44 46 99 l presse@total.com l @TotalPress
Investeerdersrelaties: +44 (0)207 719 7962 l ir@total.com


Disclaimer
Dit persbericht, waaruit geen rechtsgevolgen kunnen voortvloeien, is louter ter informatieve titel. De entiteiten waarin TOTAL S.A. rechtstreeks of onrechtstreeks investeringen bezit, zijn afzonderlijke rechtspersonen. TOTAL S.A. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor hun handelingen of nalatigheden. In dit document worden de termen “Total” en “Total Group” soms gemakshalve gebruikt wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar TOTAL S.A. en/of haar dochterondernemingen. Zo kunnen ook de woorden “wij”, “ons” en "onze" gebruikt worden om te verwijzen naar dochterondernemingen in het algemeen of naar de mensen die voor die ondernemingen werken. Dit document kan toekomstgerichte informatie en verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op bepaalde economische gegevens en veronderstellingen in een bepaald economisch, competitief en regelgevend kader. Die kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn, en zijn onderworpen aan bepaalde risicofactoren. Noch Total, noch haar dochterondernemingen gaan enige verbintenis aan om enige in dit document vermelde toekomstgerichte informatie of verklaringen, doelstellingen of tendensen publiekelijk bij te werken ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Top