Grootste Belgische offshore windpark Norther start met de installatie van 44 windturbines op de Noordzee

1 februari 2019

Oostende/Vlissingen. De eerste van 44 windturbines van Norther rijst binnenkort op uit de zee.

Vanuit de haven van Vlissingen worden de imposante windturbines getransporteerd door Van Oord om nadien te worden gemonteerd op de reeds geïnstalleerde funderingen. Belgiës grootste windpark op zee komt zo weldra tot leven.

Eén voor één worden de windturbines aangesloten op het Belgische elektriciteitsnetwerk. Zo zal Norther in de zomer van 2019 elektriciteit kunnen leveren aan jaarlijks bijna 400.000 gezinnen.

In een notendop:

• Vandaag starten de installatiewerken van de 44 windturbines van Norther

• Norther is het grootste Belgische individuele windpark op zee momenteel in aanbouw

• Norther zal goed zijn voor de jaarlijkse levering elektriciteit voor bijna 400.000 gezinnen

De laatste en tegelijk meest cruciale fase in de bouw gaat daarmee van start. Al sinds begin 2018 voert Norther de nodige voorbereidende werken uit. In augustus 2018 startte het eerste echte gedeelte van de installatie van het offshore windpark met de installatie van de eerste funderingen (zowel de ‘monopile’ als het ‘transition piece’). Tegelijkertijd werd de fundering voor het Hoog Voltage Transformator Station (OHVS) geïnstalleerd, gevolgd door de installatie van de verschillende kabels.

Vanaf vandaag begint Norther aan de laatste stap van de werkzaamheden, nl. de installatie en voltooiing van 44 windturbines. De onderdelen van de windturbines liggen momenteel klaar op de pre-assemblagesite van MHI Vestas Offshore Wind in Vlissingen. MHI Vestas Offshore Wind is de partner die 44 V164-8.4 MW windturbines levert. Van Oords installatieschip Aeolus zal die telkens per 4 naar hun bestemming op zee transporteren om daar te worden geïnstalleerd.


Dennis Sanou, projectdirecteur van Norther: “Deze fase is toch wel een belangrijke
fase. Het is immers nu dat het windmolenpark wordt klaargemaakt voor voltooiing.
De elektriciteit die zal worden geproduceerd van deze nieuwe generatie
windturbines zal zorgen voor een aanzienlijke duurzame bijdrage in de
klimaatdoelstellingen van België. Northers aandeelhouders Elicio, Eneco en DGE
(dochteronderneming van Mitsubishi Corporation) leveren dankzij hun
inspanningen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.”

Contact
Mark Van Hamme
Norther
Mobiel: +32473468499
mark.vanhamme@norther.be

Top