Balen


Tehnički podaci Balen

Lokacije
Lokacije
Balen
Operativni
Operativni
March 2022
Turbina
Turbina
2
operational onshore </br>windturbines
operational onshore </br>windturbines
3021
Tip
Tip
Enercon E103
Električna energija / turbina
Električna energija / turbina
2,35
Visina glavčine
Visina glavčine
108 m
Visina vrha
Visina vrha
159,5 m

Slike

Top