Berlare


Tehnički podaci Berlare

Lokacije
Lokacije
Berlare
Operativni
Operativni
December 2011
Turbina
Turbina
4
operational onshore </br>windturbines
operational onshore </br>windturbines
5257
Tip
Tip
Enercon E82
Električna energija / turbina
Električna energija / turbina
2.3 MW
Visina glavčine
Visina glavčine
108 m
Visina vrha
Visina vrha
149 m

Slike

Top