Gistel


Tehnički podaci Gistel

Lokacije
Lokacije
Gistel
Operativni
Operativni
May 2007
Turbina
Turbina
1
operational onshore </br>windturbines
operational onshore </br>windturbines
1314
Tip
Tip
Enercon E70 E4
Električna energija / turbina
Električna energija / turbina
2.3 MW
Visina glavčine
Visina glavčine
85 m
Visina vrha
Visina vrha
120 m

Slike

Top