Kallo


Tehnički podaci Kallo

Lokacije
Lokacije
Kallo
Operativni
Operativni
March 2009
Turbina
Turbina
1
operational onshore </br>windturbines
operational onshore </br>windturbines
1314
Tip
Tip
Enercon E82 E2
Električna energija / turbina
Električna energija / turbina
2.3 MW
Visina glavčine
Visina glavčine
108 m
Visina vrha
Visina vrha
149 m

Slike

Top