Otary


Otary je belgijski centar znanja u oblasti energije vetra na moru, koji razvija, finansira, gradi i vodi vetroparkove na moru u belgijskom delu Severnog mora.


Otary je usmeren na razvoj i izgradnju tri belgijska projekta korišćenja energije vetra na moru, Rentel, Seastar i Mermaid, sa ukupnim kapacitetom od približno 800 MW, koji će se graditi tokom narednih godina. Prvi je pripremljen projekat vetroparka na moru Rentel, od 309 MW, i trenutno je u postupku izgradnje.


Grupa Otary sastoji se od osam belgijskih subjekata iz oblasti korišćenja energije vetra na moru, koji razmenjuju svoja iskustva i znanja u korišćenju energije vetra na moru:

Aspiravi - Deme - Elicio - Green Offshore - Power@sea - Socofe - SRIW - Z-Kracht

Slike

Top