Seamade


UČEŠĆE KOMPANIJE ELICIO U SEAMADE JE 487,2 MW U PROJEKTIMA NA MORU
Indirektno učešće preko Otary
Otary 70%, Engie 17,5% i 12,5% Eneco

Tehnički podaci Seamade

Lokacije
Lokacije
Severno more
Operativni
Operativni
December 2020
Turbina
Turbina
58
u izgradnji
u izgradnji
487200
Tip
Tip
Siemens
Električna energija / turbina
Električna energija / turbina
8,4MW

Slike

Top