Zele


Tehnički podaci Zele

Lokacije
Lokacije
Zele
Operativni
Operativni
October 2017
Turbina
Turbina
2
u izgradnji
u izgradnji
2286
Tip
Tip
Senvion MM100
Električna energija / turbina
Električna energija / turbina
2.0 MW
Visina glavčine
Visina glavčine
100 m
Visina vrha
Visina vrha
150 m

Slike

Top