Zele


Tehnički podaci Zele

Lokacije
Lokacije
Zele
Operativni
Operativni
September 2017
Turbina
Turbina
2
operational onshore </br>windturbines
operational onshore </br>windturbines
2286
Tip
Tip
Senvion MM100
Električna energija / turbina
Električna energija / turbina
2.0 MW
Visina glavčine
Visina glavčine
100 m
Visina vrha
Visina vrha
150 m

Slike

Top