Status Vetroparka Bassenge: sve žalbe Državnom savetu su odbijene

20 January 2022

Radovi na izgradnji  vetroparka Bassenge su u punom jeku. Nakon izgradnje potrebnih prilaznih puteva i temelja, u pejzažu se polaku pojavljuju i  stubovi. Iako su radovi tekli nesmetano i uspešno, ipak smo morali  da uzmemo u obzir i žalbu, koju je opština Riemst podnela državnom savetu a koja je odbačena pred sam Božić.

 

Sve žalbe su odbijene 


Projekat se nalazi na teritoriji Valonije, ali samo nekoliko desetina metara od jezičke granice. Ova činjenica je razlog  otpora u  Flandriji. Međutim, jedna  za drugom žalbom  su odbijene ili povučene. Do pre nekoliko dana bila je aktuelna  samo još žalba sa zahtevom za poništenje dozvola koju je podneo Riemst. 


Posle dugog čekanja od više godina, Državni Savet je odbacio tu žalbu neposredno pred Božić. 

 


Zašto su radovi uopšte mogli da počnu, bez zvanične dozvole?


Prvo, zato što ova žalba nije bila suspenzivna dozvoljavajući   Eliciu da zvanično može  da započne radove na sopstveni rizik. Detaljna  pravna analiza pokazala je da je rizik od gubitka žalbenog postupka bio toliko mali što je početak izgradnje vetroparka u Bassengu učinilo zdravorazumskom odlukom. Današnja odluka Državnog saveta pokazala je da je Elicio u pravu. 

 


Energija vetra za 16.000 domaćinstva 


Proizvodnja električne energije iz vetra predviđa se za sledeću godinu. Vetropark će se sastojati od devet vetrogeneratora maksimalne visine 150 metara. Sa kapacitetom od 2,6 MW po jedinici, moći će da proizvedu 56.000 MWh godišnje, što odgovara potrošnji od oko 16.000 domaćinstva. 
 

Top