Update windenergiepark Bassenge: alle beroepen bij de Raad van State zijn verworpen

20 januari 2022

De bouwwerken van het windenergiepark Bassenge zijn volop aan de gang. Na de aanleg van de noodzakelijke toegangswegen en de funderingen, verschijnen de masten in het landschap. Hoewel de werken vlot en succesvol verlopen, moesten we, tot net voor Kerst, nog rekening houden met het beroep dat de gemeente Riemst bij de Raad van State had ingediend. 

 

Alle beroepen verworpen


Het project is op Waals grondgebied gelegen, maar slechts enkele tientallen meters van de taalgrens. Dat leidde ook tot fel protest uit Vlaanderen. Het ene na het andere beroep werd echter verworpen of verlaten. Tot voor enkele dagen was alleen het door Riemst ingestelde beroep tot nietigverklaring nog in behandeling.
Na vele jaren wachten verwierp de Raad van State net voor Kerstmis ook dat beroep. 

 

Waarom konden de werkzaamheden toch al beginnen, zonder officiële vergunning?


In de eerste plaats omdat dit beroep niet opschortend was. Wettelijk kon Elicio de werken dus op eigen risico starten. Uit een grondige juridische analyse bleek dat het risico om de beroepsprocedure te verliezen zo klein was dat Elicio besloot om alvast te beginnen met de bouw van het windmolenpark in Bassenge. De beslissing van de Raad van State heeft Elicio uiteindelijk gelijk gegeven.

 

Windenergie voor 16.000 huishoudens


De turbines zouden volgend voorjaar elektriciteit moeten gaan produceren. Het windenergiepark zal bestaan uit negen masten met een maximale hoogte van 150 meter. Met een vermogen van 2,6 MW per eenheid, zullen zij 56.000 MWh per jaar kunnen produceren, wat overeenkomt met het verbruik van 16.000 huishoudens.
 

Top